Hizmetlerimiz

Yükleme – Boşaltma İşleri

Her çeşit genel kargo ve yığın yükler

Deniz ve nehir mavnalarının yükleme / boşaltması

Demir ve otoyol araçları işlemleri

İ stifleme

Genel kargo ve yığın yüklerine konteynere yüklenmesi

Konteynerlerin oto ve demiryol araçlarıyla Büyük Odesa limanlarının terminallerine nakli

Evrak ve gümrük işlemleri

Kargo ekspeditörlüğü hizmetleri

Navlun

Yük plasman, birikim, depolama ve puantör kaydı

Yük ile ilgili ek işleri

Etiketleme, ambalajlama, yük yerlerinin genişletilmesi v.b.

Gümrük komisyonculuğu

Liman ekspeditörlüğü

Mavnaların acenteliği

Römörkörler

Demirleme işleri

Yedekte çekme

Yrd. İşler

Yüzer maçuna

Yükleme – boşaltma işleri

Teknik çalışmaları